Zerga Egutegia

Kontribuzioa:

  • 2019ko lehen seihilekoa: Borondatezko ordainketa epea: Ekaina aldera.
  • 2019ko bigarren seihilekoa: Borondatezko ordainketa epea: Abendu aldera.

Zirkulazioaren gaineko Zerga 2019: Borondatezko ordainketa epea: 2019ko otsailaren 11tik martxoaren 27ra arte.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 2019: urtekoa. Borondatezko ordainketa epea: Azaro aldera.

Aldizkakoak ez diren zergak (tasak, prezio publikoak, gainbalioak, etab).

Ura: lau hilean behingoa.

  • 2018ko hirugarren lauhilekoa : Borondatezko ordainketa epea: 2019ko urtarrilaren 21etik martxoaren 05era arte.
  • 2019ko lehenengo lauhilekoa: Borondatezko ordainketa epea: Uztaila aldera.
  • 2019ko bigarren lauhilekoa: Borondatezko ordainketa epea: Urria aldera.

Borondatezko epea bukatzen bada, premiamenduzko errekargua eta berandutze-interesak eskatuko dira.

Helbideraturik ez dauden ordainagiriak ondoko entitateen edozein bulegotan ordaintzen ahalko dira :  Euskadiko Kutxa, Nafarroako Rural Kutxa eta La Kaixa.