Berako Udala / Ayuntamiento de Bera


Zerga Egutegia

Kontribuzioa:

  • 2020ko lehen seihilekoa: Borondatezko ordainketa epea: 2020ko apirilaren 16tik ekainaren 25era arte.
  • 2020ko bigarren seihilekoa: Borondatezko ordainketa epea: 2020ko urriaren 26tik abenduaren 17ra arte.

Zirkulazioaren gaineko Zerga 2021: Borondatezko ordainketa epea: 2021eko otsailaren 8tik martxoaren 29ra arte.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 2020: urtekoa. Borondatezko ordainketa epea: 2020ko azaroaren 9tik abenduaren 28ra arte.

Aldizkakoak ez diren zergak (tasak, prezio publikoak, gainbalioak, etab).

Ura: lau hilean behingoa.

  • 2020ko hirugarren lauhilekoa : Borondatezko ordainketa epea: 2021eko otsailaren 25etik apirilaren 19ra arte.
  • 2020ko lehenengo lauhilekoa: Borondatezko ordainketa epea: 2020ko ekainaren 18tik abuztuaren 17ra arte.
  • 2020ko bigarren lauhilekoa: Borondatezko ordainketa epea: 2020ko urriaren 5etik azaroaren 19ra arte.

Borondatezko epea bukatzen bada, premiamenduzko errekargua eta berandutze-interesak eskatuko dira.

Helbideraturik ez dauden ordainagiriak ondoko entitateen edozein bulegotan ordaintzen ahalko dira :  Euskadiko Kutxa, Nafarroako Rural Kutxa eta La Kaixa.