Entzunaldia. Berako bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen Udal Ordenantza.

abuztua 31, 2020

Urriaren 1eko, Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Erkidearen 39/2015 Legearen 133.2 artikuluan ezarritakoaren arabEra, udal web orrian argitaratzen da Berako bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen udal Ordenantza proiektuaren testua, eraginpeko herritarrei entzunaldia ematea eta beste pertsona eta erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak jasotzea xede.
Entzunaldiaren epea 10 lanegunekoa izanen da, ekarpenak ondoko helbide elek-tronikoaren bitartez egin ahal direlarik: bera@bera.eus.
ALDIAREN HASIERA: 2020/09/01.
ALDIAREN BUKAERA: 2020/09/14.
ORDENANTZAREN PROIEKTUA: PASABIDEEN ORDENANTZA PROIEKTUA EU
ALKATEAREN AGIRIA: ENTZUNALDIA PASABIDEEN ORDENANTZA EU


<< atzera