Entzunaldia. Ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta ateratzeko eta eremu publikoa ibilgailuen aparkaleku esklusiborako eta edozein motatako salgaien zamalanetarako erreserbatzeko tasak arautzen dituen Ordenantza fiskala.

abuztua 31, 2020

Urriaren 1eko, Administrazio Publikoen Pro­zedura Administratibo Erkidearen 39/2015 Le­gearen 133.2 artikuluan ezarritakoaren arabe­ra, udal web orrian argitaratzen da ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta ateratzeko eta eremu publikoa ibilgailuen aparkaleku esklusiborako eta edozein motatako salgaien zamalanetarako erreserbatzeko tasak arautzen dituen Ordenantza fiskalaren proiektuaren testua, eraginpeko herritarrei entzunaldia ematea eta beste pertsona eta erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak jasotzea xede.

Entzunaldiaren epea 10 lanegunekoa izanen da, ekarpenak ondoko helbide elek­tronikoaren bitartez egin ahal direlarik: bera@bera.eus.

 ALDIAREN HASIERA: 2020/09/01.

ALDIAREN BUKAERA: 2020/09/14.

ORDENANTZAREN PROIEKTUA: PASABIDEEN ORD FISKALA PROIEK EU

ALKATETZAREN AGIRIA: ENTZUNALDIA PASABIDEEN ORDENANTZA FISKALA EU


<< atzera