La asociación Cederna-Garalur quiere contratar a una persona como Agente de desarrollo para desarrollar su labor en Bortziriak, Malerreka y Bertizarana.

noviembre 29, 2019

 

Cederna Garalur elkarteak tokiko garapen bat kontratatu nahi du Bortziriak, Malerreka eta Bertizaranan lan egiteko,  lan-utzialdi edo eszedentzia bat dela eta.  Lan-utzialdiari dagozkion hilabeteak pasa eta gero aukera egon ahal da Cederna Garalurren lan egiten jarraitzeko.

 

Hautagai izateko bete behar diren gutxieneko baldintzak hauek dira: Unibertsitate mailako titulazioa; Euskalduna izatea, egiaztatu daitekeen C1 mailarekin (edo titulu baliokidearekin); B1 gidabaimena eta kotxea;  Kontuan hartuko dira gainera garapen agente bezala, dinamizazio ekimenetan edota proiektuen kudeaketan izandako lan eskarmentua; frantsesa edota ingeleraren ezagutza ere positiboki baloratuko dira.

 

Tokiko ekintzaile eta udalei laguntza eta asesoramendua eman, eskualde mailako dinamizazio ekimenak aurrera eraman eta eskualde mailako poriektuen diseinua eta ideia berrien kaptazioa dira eginbehar nagusienetako batzuk.

 

Kurrikulumak, hizkuntza tituluekin batear eta lan-bizitzaren zertifikatuarekin batera info@cederna.es helbidera bidaliko dira, mezuaren gaia “Bortziriak-Malerreka-Bertizaranako garapen agentea” izanen delarik.

2019ko abenduaren 9an 14:00etan amaitzen da aurkeztako azken eguna.

Argibide gehiagorako: www.cederna.eu/eus web orria edo 948 20 66 97 telefono zenbakia.

 

La asociación Cederna-Garalur desea contratar a una persona como agente de desarrollo para desarrollar dicha labor en Bortziriak, Malerreka y Bertizarana, para cubrir una excedencia, al término de la cual podría haber la posibilidad de continuar trabajando en Cederna Garalur.

 

Las condiciones mínimas para optar a esta vacante son las siguientes: Disponer de título universitario, ser vascoparlante, con nivel acreditable C1 o equivalente, y tener el permiso de conducción B1.  Se valorará positivamente además la experiencia laboral como agente de desarrollo, en procesos de dinamización o en gestión de proyectos y el conocimiento de otros idiomas como el francés o el inglés

 

El trabajo consiste, entre otras cosas, en la atención y asesoramiento a los ayuntamientos y agentes privados locales, llevar adelante iniciativas de dinamización social y el diseño de nuevos proyectos y la captación de nuevas ideas a nivel comarcal.

 

Se enviarán los CV junto con las copias compulsadas de titulaciones de idiomas y certificado de vida laboral  a info@cederna.es, siendo el título del mensaje “Agente de Desarrollo Bortziriak-Malerreka-Bertizarana”.

El plazo termina el 9 de Diciembre de 2019 a las 14:00 horas.

Más información en www.cederna.eu/ o en el número de teléfono 948 20 66 97


<< volver