Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario. Al hacer clic en cualquier enlace de este sitio web usted nos está dando su consentimiento para la instalación de las mismas en su navegador.
Más información

Kontratuak, hitzarmenak eta diru-laguntzak

 • Kontratazio-mahaiak: deialdiak, izendapena eta mahaikideak.
 • Kontratazio-mahaien aktak.
 • Udalak egindako kontratuak, barne daudela xedea, zenbatekoak, prozedura, lizitatzaileak eta esleipendunak. (19/2013 Legea)
 •      –Kontratazioen zerrenda.
 •                –Udal Eraikinen Garbiketarako Kontratua.
 •                –Kaleen Garbiketa eta Udal Hilerriaren Mantenurako Kontratua.
 •                –Herriko Berdegunea Mantentzerako Kontratua.
 •                –Zerbitzu Energetikoen Biomasa erregaia hornitzea eta Instalazioen Mantenurako Kontratua.
 •                –Futbol Zelaia Mantentzeko Lanetarako Kontratua
 • Egindako kontratuak aldatzea. (19/2013 Legea)
 • Egindako kontratu txikiak, barne daudela zenbatekoak eta esleipendunak (19/2013 Legea)
 • Prozedura bakoitzaren bidez esleitu diren kontratuen ehunekoa aurrekontu bolumenean (19/2013 Legea).
 • Sinatutako hitzarmenen zerrenda, barne daudela sinatzaileak, xedea hitzarturiko betebehar ekonomikoak (19/2013 Legea).
 •      –Hitzarmenen zerrenda.
 •                -Hezkuntza Departamentua eta Berako Udalaren arteko Hitzarmena.
 •                – Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko kontseilaria eta BerakoUdala bertze zenbait Udalen artean sinatutako Hitzarmena.
 • Emandako diru-laguntzen eta laguntza publikoen zerrenda, baren daudela zenbatekoa, helburua eta onuradunak. (19/2013 Legea).
 •      –Diru-laguntzen zerrenda.
 •                –Gure Txokoa Elkartearekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 •                -Asociación Musical Isidoro Fagoaga Musika Bandarekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 •                -Coral de Bera-rekin sinaturiko Lankidetza Hitzarmena.
 • Publizitate-xede diren beste eduki batzuk (jasotako dirulaguntzak).
 • BERAKO UDALAK JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, 2021. URTEA 
  ERAKUNDEA / ENTIDAD

  KONTZEPTO ETA EBAZPENA /

  CONCEPTO Y RESOLUCIÓN

  KOPURUA / IMPORTE

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Euskara erabili eta sustatzeko laguntzak / Subvenciones para el uso y promoción del euskera

  (Resolución 27E/2021, de 14 de junio, del Director Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera)

  6.443,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Kirol instalazioen plana egiteko dirulaguntzak / Subvenciones para la realización del Plan de instalaciones deportivas

  (Resolución 80E/2021, de 22 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte)

  1.119,56 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Ikastetxe publikoak birmoldatzeko obra proiektuak egiteko dirulaguntzak / Subvenciones para la ejecución de obras de mejora en centros públicos

  (Resolución 83E/2021, de 1 de junio, de la Directora General de Recursos Educativos)

  10.834,63 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Memoria, biktima, giza eskubideen, bakerako hezkuntza eta bizikidetza arloko jarduerak / Actividades en materia de memoria, víctimas, derechos humanos, educación para la paz y convivencia

  (Resolución 16E/2021, de 2 de julio, del Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos)

  4.100,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Administrazio elektronikoa ezarri eta/edo hobetzeko dirulaguntzak / Subvenciones para la implantación y/o mejora de la administración electrónica

  (Resolución 108E/2021, de 30 de junio, del Director General de Administración Local y Despoblación)

  1.400,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Lankidetza hitzarmena Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxea / Convenio de colaboración centro de Primer Ciclo de Educación Infantil

  (Dirección General de Educación)

  86.545,80 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Hautetsiei karguan aritzeagatik ematen zaizkien ordainsariak konpentsatzea / Compensación por abonos realizados por dedicación al cargo electo

  (Resolución 140/2021, 13 de julio, del Director General de Administración Local y Despoblación)
  34.055,58 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Basolanak (2020-21 ekitaldia) / Trabajos forestales (ejercicio 2020-21)

  (Resoluciones 42/2021 y 43/2021, 8 de abril de 2021, del Director General de Medio Ambiente)

  68.856,93 €

  Espainiako Gobernua /

  Gobierno de España

  Genero indarkeriaren kontrako neurriak / Medidas contra la violencia de género

  (Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, de 10 de diciembre de 2020)

  1.672,48 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Artea eta Kultura / Arte y Cultura

  (Resolución 174E/2021, de 4 de agosto, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana)

  12.723,30 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Suhiltzaile boluntarioen udal elkarterako dirulaguntza / Subvención para la agrupación municipal de bomberos voluntarios

  (Resolución 153/2021, de 21 de julio, de la Directora General de Interior)

  19.248,16 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Arte eszenikoen programazioa bultzatu / Apoyar la programación de artes escénicas -Udal Platea Local-

  (Resolución 209E/2021, de 1 de septiembre, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana)

  9.880,76 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (administrari laguntzailea) / Contratación de personas desempleadas (auxiliar administrativa)

  (Resolución 3717E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  6.000,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (turismoko langile 1) / Contratación de personas desempleadas (1 técnico turismo)

  (Resolución 3718E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  1.200,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Langabeak kontratatzea (4 peoi) / Contratación de personas desempleadas (4 peones)

  (Resolución 3701E/2021, de 3 de septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare)

  19.800,00 €

  Nafarroako Gobernua /

  Gobierno de Navarra

  Bake Epaitegien funtzionamendu gastuak finantzatzeko dirulaguntzak / Subvenciones para la financiación de los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz

  (Resolución 91/2021, de 24 de marzo, del Director General de Justicia)

  3.944,99 €