Berako Udala / Ayuntamiento de Bera


Udal arauak eta erakundeak, gai-zerrenda, aktak eta erabakiak

  • Udalaren Etikaren eta Gobernu Onaren Kodea.(Ez dago)
  • Udal osoko bilkuretako aurretiazko gai zerrendak.
  • Osoko bilkurako deia 2021/01/20
  • Udal osoko bilkuretako aktak

OHARRA. Udal-aktak web orri honetan zabaltzearen helburu bakarra da toki erregimenari buruzko legedian jasota dagoen publizitatearen printzipioa eta herritarren parte hartzearen printzipioa betetzea. Bertan agertzen diren datu pertsonalak botere publikoak erabiliz iragartzen dira, betiere haztatuz datuen babeserako araudia maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearekin (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko Foru legea).