Berako Udala / Ayuntamiento de Bera


Udalaren harremana herritarrekiko nahiz gizartearekiko

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa ematen da: Udalaren web-orriaren edukiak, harrera herritarrei, herritarren parte-hartzea eta udal zerbitzuen katalogoa.

 • Herritarrengandik nahiz taldeetatik jasotako galderak.(Sortzeko)
 • Zerbitzuen katalogo orokorra, barne daudela zerbitzuen egoitzak, ekipamenduak, helbidea, ordutegiak eta haien web estekak.
 • Administrazio-prozeduren katalogoa, barne daudela xedea, izapideak, epeak, formularioak eta izapidetze elektronikorako aukera.
 •           1.Eskaera-ereduak
 •           2.Egoitza elektronikoa
 •           3.Faktura elektronikoa
 • Egoerak eta zirkulazio-mozketak, eta gorabeherak udal-zerbitzuetan. (Sortzeko)
 • Udalerriaren ingurumen egoera. (Sortzeko)
 • Udal taldeen iritziak eta proposamenak(Sortzeko)
 • Udalerriko elkarteak, gaiak eta egindako galderak. (Sortzeko)
 •           Udalerriko elkarteak

 • Herritarrek parte hartzeko erregelamendua.
 • Herritarrek parte-hartzea: akordioak, txostenak eta proposamenak.
 • Herritarren iradokizunak aurrekontuak prestatzeko.
 • Konpromisoen betetze-maila udal zerbitzuen gutunetan.
 • Zerbitzuak emateari buruzko inkestak.