Dirigido a: Alkatea/Alcalde
25-01-2024
Egun on, atzo nere attari multa bat paratu zionen, opetu diote eta ospitaletik bueltan bera farmatziara joan behan zen eta ez genuen tokia aurkitu aparkatzeko, Anbulategiko atean dena okupatua zegoen, ni kotxea hartu eta buelta guzia eman nuen eta kanttonberrin aparkatu, bere eske joan nintzen (kotxea ongi aparkatua zegoen) eta izuna paratua nuen, 12H00 iritsi nintzen eta 12H02 izuna paratua, farmaziako factura 12H04. Ulertzen dut ordu bat bainon gehiago egotea eta izuna paratzia baiana 20 minuto izan diren, farmazia, osasun etxera joateko. Mattinek ikusi zidan nola uzten nuen kotxea, eta beste bat momento beran aparkatu eta momentu beran joan ginen eta berari ez zioten izuna paratu. Nire atta 83 urte ditu eta mukitzeko zailtasuna ditu, nere aitan kotxea Q3 da eta onduan aparkatu zuena A4 familiar, egia da berak Mattineri erran zion arraindegira joaten zela. Erantzunaren zain gelditzen naiz. Aldezaurretik eskerrik asko
1-02-2024
Egun on, MonicaBeraz, denbora mugatuko aparkaleku urdinean aparkatu zenuela ondorioztatzen dut. Aparkaleku horietan nahitaezkoa da ordutegi-diskoa aparkaleku-orduarekin jartzea, aparkalekuaren denbora kontrolatzeko. Ezaguna denez, inguruko edozein establezimendutan jasotzen da diskoa, eta aparkalekua uztean itzuli egingo da.Ulertzen dut ez zenuela jarri autoa utzi eta gestioak farmaziara joateko diskoa. Kasu horretan, aguazilak 2020ko uztailean onartutako Berako Mugikortasun eta Trafiko Ordenantzan ezarritakoaren arabera jokatuko zuen (168. NAO, 2020/07/30).Sentitzen ditut eragozpenak, baina, nolanahi ere, egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu zehapenaren jakinarazpena jaso ondoren, bertan adierazitako epean eta baldintzetan.Agur bero batEgun on, MonicaPor lo que relatas deduzco que aparcaste en la zona azul de aparcamiento de tiempo limitado. En dichos aparcamientos es obligatorio colocar el disco horario con la hora del aparcamiento para controlar el tiempo del mismo. Como es conocido, el disco se recoge en cualquier establecimiento de la zona, donde se devolverá al abandonar el aparcamiento.Entiendo que no colocaste el disco correspondiente al ausentarte del coche para dirigirte a hacer las gestiones a la farmacia. En ese caso el alguacil habría actuado según se establece en la Ordenanza de Movilidad y Tráfico de Bera aprobada en julio de 2020 (BON nº 168, 30/07/2020).Lamento los inconvenientes, pero en todo caso podrás presentar las alegaciones que consideres oportunas una vez recibida la notificación de la sanción, en el plazo y en las condiciones que se indicarán en la misma.Agur bero bat
Volver arriba